top of page
New York City
ywfusa.png
YWF Afryka Zachodnia

Nasza wizja

Pielęgnowanie ducha globalnego obywatelstwa wśród młodych mieszkańców Afryki Zachodniej oraz mobilizacja jednostek, społeczności, instytucji i rządów do opowiadania się za światowym rządem federalnym. 

Nasza misja

Stworzenie platformy w Afryce Zachodniej do angażowania młodzieży w dyskusję na tematy „globalne” (globalne + lokalne) oraz mobilizację opinii międzynarodowej w celu utworzenia silniejszej integracji regionalnej i demokratycznej federacji światowej.

Nasze cele

Edukowanie opinii publicznej i podnoszenie świadomości na temat potrzeby silniejszej integracji regionalnej i demokratycznej federacji światowej w celu rozwiązywania palących problemów „glokalnych” poprzez budowanie silnego kontyngentu jednostek, instytucji i rządów na poziomie krajowym i subregionalnym.

Nasza strategia

Przekonaj młodzież z Afryki Zachodniej, że rozwiązywanie palących problemów światowych wymaga silnej świadomości i zrozumienia wzajemnych powiązań i złożoności „glokalnych” wyzwań.

CHAPTER REGIONS

The Young World Federalists United States Chapter consists of chapter affiliated regions because of our size. There is currently one operating region within the chapter. This does not effect involvement in the overall chapter and organization.

YWF_USA-WSC.png

Southwest Central Region

TX - AR - OK - LA

E-mailsalifoualimi@gmail.com aby połączyć się z YWF West Africa. 

bottom of page