top of page
ODDZIAŁY

Nasze oddziały budują poparcie dla światowego federalizmu w swoich społecznościach poprzez wydarzenia, akcje i edukację.

Nie widzisz oddziału w swojej okolicy? Dowiedz się, jak rozpocząć oddział poniżej. 

Rozpocznij oddział

Nasi organizatorzy oddziałów mają kluczowe znaczenie dla budowania poparcia dla światowego federalizmu w społecznościach na całym świecie. Szerzenie świadomości, edukowanie społeczeństwa oraz organizowanie wydarzeń i akcji są kluczem do wywierania presji na liderów, aby wspierali zjednoczony świat.

Utwórz Lokalną Wiadomość

🏙️

Światowy federalizm często jest zbyt szeroki i odległy, by ludzie mogli się z nim utożsamić. Nasi organizatorzy tłumaczą i lokalizują przesłanie światowego federalizmu dla swoich lokalnych społeczności, łącząc globalne problemy z poziomem lokalnym i krajowym, aby uczynić światowy federalizm bardziej dostępnym.

Zdobądź Umiejętności na Przyszłość

🧰

Organizowanie oddolne wymaga wielu umiejętności, które są przydatne w różnych sektorach i branżach. Komunikacja, debata, zarządzanie mediami społecznościowymi, organizowanie wydarzeń, pisanie, projektowanie i zbieranie funduszy to tylko niektóre z umiejętności, które możesz zdobyć, zostając organizatorem. 

Zbuduj Sieć

🕸️

Jako organizator poznasz ludzi ze swojej społeczności i z całego świata. Nawiązywanie przyjaźni, spotykanie się z prawodawcami i lokalnymi liderami oraz budowanie silnych relacji z innymi organizacjami, które uważają, że globalne problemy wymagają globalnych rozwiązań, to tylko niektóre ze sposobów rozwoju Twojej sieci jako organizator. 

Po co zaczynać oddział?

Rozpoczęcie oddziału jest idealne dla każdego, kto jest zainteresowany zdobyciem umiejętności przywódczych i budowaniem poparcia dla światowego federalizmu w swojej społeczności. Nasi organizatorzy rozdziałów otrzymują ścisłe wsparcie od Komitetu Organizacyjnego YWF, który pomaga im w organizacji wydarzeń, komunikacji i materiałach organizacyjnych.

Jak rozpocząć oddział?

Istnieją dwa rodzaje oddziałów YWF. Oddziały stowarzyszone to istniejące organizacje, które zgadzają się i wspierają naszą misję i wizję, ale są prawnie odrębnymi organizacjami, które mogą używać naszego logo i nazwy tylko w projektach związanych ze światowym federalizmem. Oficjalne Oddziały są zakładane przez YWF, są prawnie związane z organizacją i używają w swojej nazwie logo i nazwy YWF (np. YWF Berlin). Aby rozpocząć rozdział dowolnego typu, wyślij nam wiadomość e-mail na adres contact@ywf.world

Jaki jest haczyk?

Zachęcamy wszystkich organizatorów oddziałów do zostania opłacającymi składki członkami YWF, jednak nie jest to wymagane do organizowania się w swojej społeczności. Organizator oddziału, który zdecyduje się nie zostać oficjalnym członkiem, nie będzie miał takich samych praw jak członek. Nie mogą głosować ani wstępować do komitetów lub grup roboczych. Jeśli chciałbyś mieć większy wpływ na YWF, rozważ członkostwo i dołączenie do Komitetu Organizacyjnego, który koordynuje działania pomiędzy wszystkimi Oddziałami i ściśle współpracuje z Zarządem.

bottom of page