top of page
peace-ywf.png

#AbolishWar

Rozstrzygać spory i budować pokój na świecie, opierając stosunki międzynarodowe na obowiązującym prawie światowym.

🕊️

Zatrzymać aktywne wojny, wprowadzając zakaz gwałtownych konfliktów. Spory należy rozstrzygać na drodze sądowej.

⛑️

Stworzenie skutecznych, globalnych sił szybkiego reagowania na potrzeby utrzymania pokoju i pomocy humanitarnej, działających zgodnie z prawem światowym i egzekwującym je.

🤝

Ustabilizowanie stosunków między sąsiadującymi społecznościami, ułatwiając kompromisy w rywalizacji o terytorium i zasoby oraz wprowadzając praktyki dochodzenia do prawdy i pojednania.

Wydrukuj.

#AbolishWar Poster Image.jpg

Post.

End War.jpg

Kolor i wersje czarno biała!

Wyślij.

Template Letter.jpg

Podpisz.

Dziękujemy za przesłanie!

Partnerzy kampanii.

Frame 2.png
CCYPS-Logo_Transparent-Dark.png
WBW logo-vector.png

Zaangażuj się bardziej.

Jesteśmy globalnym ruchem budującym poparcie dla światowego federalizmu. Wierzymy, że silny ruch młodzieżowy jest niezbędny do przekształcenia systemu globalnego zarządzania. Kliknij poniższe przyciski, aby dowiedzieć się, jak możesz się zaangażować. 

📣

🤝

🛠️

❤️

KAMPANIA PARTNERSKA.

UNEPS-logo.jpg

Ratunkowa Służba Pokojowa ONZ (UNEPS) – faktycznie stała jednostka „ONZ 911” pierwszego reagowania w złożonych sytuacjach kryzysowych – ma zapewniać natychmiastową dostępność legalnych służb w celu zapobiegania konfliktom zbrojnym i ludobójstwu, ochrony zagrożonej ludności cywilnej, zapewniania szybkiego rozpoczęcia wymagających operacji pokojowych ONZ i adresowania ludzkich potrzeb tam, gdzie inni nie mogą lub nie chcą.

ZASOBY.

AGSS Cover.png

Książka, Globalny system bezpieczeństwa: alternatywa dla wojny (AGSS) autorstwa World Beyond War przedstawia plan alternatywnego systemu bezpieczeństwa – takiego, w którym pokój jest realizowany pokojowymi środkami. AGSS opiera się na trzech ogólnych strategiach zakończenia wojny przez ludzkość: 1) demilitaryzacja bezpieczeństwa, 2) zarządzanie konfliktami bez przemocy oraz 3) tworzenie kultury pokoju. Bezpłatne podsumowanie jest dostępne online.

bottom of page