top of page
Join Young World Federalists
DOŁĄCZ DO
RUCHU
ZOSTAŃ CZŁONKIEM

Jesteśmy gotowi zmienić świat, a Ty?

Dołączenie do YWF to najlepszy sposób, aby pokazać swoje oddanie sprawie światowego federalizmu i wspierać lokalnych organizatorów z całego świata. Dzięki Twojej pomocy możemy kontynuować walkę, aby dać ludzkości głos w globalnych sprawach.

STAŃ SIĘ
MŁODYM ŚWIATOWYM FEDERALISTĄ

Dołącz do najszybciej rozwijającego się ruchu, który ma na celu zjednoczenie ludzkości. Nasi członkowie uzyskują dostęp do ekskluzywnych korzyści, które pozwalają im doskonalić swoje umiejętności jako aktywiści, organizatorzy oraz zmieniacze politycznej rzeczywistości. Sekcja tylko dla członków to miejsce, gdzie planujemy przyszłość YWF i tworzymy grupy robocze, by połączyć się z innymi o podobnych poglądach poza światowym federalizmem.
 

Organizacja prowadzona przez młodzież odgrywa kluczową rolę w sukcesie światowego federalizmu, dlatego też zapewniliśmy, że głosy naszych członków kształtują kierunek rozwoju organizacji poprzez prawo do głosowania i możliwość ubiegania się o stanowiska w corocznych wyborach do Zarządu.
 

Transformacja systemu globalnego zarządzania wymaga wykwalifikowanej grupy ludzi, którzy będą prowadzić tę drogę. W naszych komitetach członkowie zdobywają praktyczne doświadczenie w zakresie umiejętności organizacyjnych potrzebnych do budowy globalnego ruchu.
 

Nawiązywanie kontaktów z profesjonalistami i innymi młodymi aktywistami jest najlepszym sposobem promowania idei zjednoczonego świata. Wydarzenia tylko dla członków i dostęp do naszej sieci zawodowej umożliwiają naszym członkom zmienianie świat krok po kroku poprzez pojedyncze rozmowy.

DLACZEGO WALCZYMY

Świat się zmienił. Nowe technologie i globalizacja przekształciły Ziemię ze zbioru oddzielnych ludów w jeden, zjednoczony gatunek, w którym globalne wyzwania stanowią egzystencjalne zagrożenie dla ludzkiej cywilizacji. Wyzwania te przesuwają nasz kruchy system globalnego zarządzania poza jego granice i dowodzą, że integracja technologiczna i gospodarcza to za mało. Potrzebujemy globalnej integracji politycznej, aby rozwiązać globalne problemy. 
 

Organizacja Narodów Zjednoczonych, pomyślana jako forum współpracy krajów, stała się kolejnym polem bitwy między krajami. Wyniszczające wojny trwają nie dlatego, że przynoszą korzyści ludziom, ale dlatego, że służą interesom potężnych krajów. Sprawiedliwość i równość są wspierane jedynie w takim stopniu, w jakim pozwolą na to potężne kraje. Nierozwiązany kryzys klimatyczny powoduje wzrost poziomu mórz na świecie, niszczy ekosystemy i niszczy źródła utrzymania ludzi. Nauka i technologia są dokooptowane przez kraje, aby wzmocnić swoją pozycję, a nie wzmocnić wspólne interesy ludzkości. 

My, Young World Federalists, wzywamy do fundamentalnej zmiany sposobu podejmowania decyzji na poziomie globalnym. Rządy krajowe podeszły do tych nowych globalnych problemów za pomocą tych samych narzędzi, których używały od wieków: kraje zawierają dobrowolne traktaty, zastrzegając sobie prawo do ich całkowitego ignorowania. Jeśli ludzkość ma rozwiązać swoje zbiorowe problemy i chronić wspólne interesy, ten przestarzały system globalnego zarządzania musi zostać przekształcony w coś obejmującego wszystkich, odpowiedzialnego i możliwego do wyegzekwowania. 

Pilnie musimy zacząć rządzić planetą dla ludzi, a nie dla narodów. Możemy to zrobić, dając ludzkości głos w sprawach globalnych, tworząc parlament światowy w sercu światowej federacji, aby wzmacniać wspólne interesy ludzkości i budować pokojowy, sprawiedliwy i zrównoważony świat dla wszystkich. 
 

KOMITETY

Komitety to funkcjonalne organy odpowiedzialne za codzienne operacje organizacji, takie jak planowanie wydarzeń, tworzenie treści online i opracowywanie kampanii. Komitety dają członkom możliwość bezpośredniego wpływu na sposób działania YWF i rozwijania ich umiejętności na przyszłość. 

The Organizing Committee zakłada i koordynuje lokalne oddziały, mobilizuje członków i sympatyków oraz organizuje rzeczywiste wydarzenia i akcje. 

The Finance & Development Committee opracowuje budżet, zbiera fundusze, pisze wnioski o dotacje i zapewnia finansową pomyślność YWF. 

The Communications Committee zarządza kontami w mediach społecznościowych, tworzy treści do mediów społecznościowych, wspiera powiązane podcasty, projektuje grafikę i filmy, prowadzi stronę internetową, rozsyła newsletter, recenzuje artykuły na blogach i inne materiały pisane oraz rozwija przesłanie YWF.

Gotowy do pomocy?

GRUPY ROBOCZE

Członkowie mają możliwość dołączania i zakładania grup roboczych z innymi, którzy podzielają wartości wykraczające poza światowy federalizm. Grupy robocze odgrywają ważną rolę w podejmowaniu przez nas decyzji o polityce, działaniach i strategiach. 

Socialists for World Federation rozwija światowy federalizm z perspektywy socjalistycznej, reprezentuje poglądy socjalistycznych członków YWF i buduje poparcie dla światowego federalizmu w ramach ruchu socjalistycznego. 

Liberals for World Federation rozwija światowy federalizm z liberalnej perspektywy, reprezentuje poglądy liberalnych członków YWF i buduje poparcie dla światowego federalizmu w ramach ruchu liberalnego.

The European Federalist Working Group rozwija światowy federalizm z perspektywy europejskich federalistów, reprezentuje poglądy europejskich federalistycznych członków YWF i buduje poparcie dla światowego federalizmu w ramach europejskiego ruchu federalistycznego. 

CZĘSTO ZADAWNE PYTANIA
Jakie są typy Członkostwa?

Są cztery typy członkostwa: ograniczony dochód, studenckie, standardowe i sponsorskie. Nie ma różnicy między poziomami członkostwa poza kwotą darowizny. Jeśli masz środki finansowe i chcesz wspomóc naszą organizację jak najbardziej, zostań sponsorem! Jeśli masz ograniczone możliwości finansowe, możesz skorzystać z naszych planów dla osób o ograniczonych dochodach lub studentów. YWF nigdy nie poprosi Cię o udowodnienie swojego statusu jako osoby o niskich dochodach lub studenta, aby pozostać członkiem - darowizna, jaką możesz, wystarczy.

Co YWF zrobi z moimi darowiznami?
Misją YWF jest budowanie poparcia dla światowego federalizmu. Darowizny oraz zakupy w naszym sklepie stanowią jedyne źródło przychodów organizacji, z których korzystamy, aby wesprzeć lokalnych organizatorów z całego świata w organizowaniu wydarzeń i drukowaniu materiałów. Darowizny są także wykorzystywane na utrzymanie naszego statusu organizacji non-profit oraz strony internetowej. 
Jakie są korzyści bycia Członkiem?

Członkowie YWF uczestniczą w administracji YWF poprzez udział w Komitetach oraz głosowanie w wyborach do zarządu. Członkowie mogą tworzyć i dołączać do krajowych oddziałów oraz grup roboczych, budując więzi wewnątrz organizacji. Nawet poza bezpośrednim uczestnictwem, nasi członkowie pomagają kształtować cele i plany YWF oraz World Federalist Movement, przyczyniając się do lepszego świata dla ludzkości.

bottom of page