top of page
justice-ywf.png

#ProtectHumanity

Egzekwować prawa człowieka i urzeczywistniać globalną solidarność poprzez globalnie odpowiedzialne zarządzanie.

🏠

Zapewnić globalny minimalny standard życia, prawnie zapewniając czystą wodę, warunki sanitarne i wysokiej jakości żywność, opiekę zdrowotną, edukację i mieszkania dla wszystkich.

⚖️

Wzmocnić autonomię jednostek, grup i narodów, kładąc kres wyzyskowi, neokolonializmowi i dyskryminacji.

👣

Wspierać różnorodność kultur, grup etnicznych i języków, jednocześnie zachęcając do rozwoju wspólnej tożsamości ludzkiej w celu rozwiązywania wspólnych problemów.

🗳️

Globalna demokracja jest niezbędna, aby dać głos uciskanym, bez względu na ich sytuację we własnym kraju, kraju przyjmującym lub interesy potężnych krajów.

Wydrukuj.

#ProtectHumanity Poster Image.jpg

Post.

Protect Dignity.jpg

Kolor i wersje czarno białe!

Wyślij.

Template Letter.jpg

Podpisz.

Dziękujemy za przesłanie!

Zaangażuj się bardziej.

Jesteśmy globalnym ruchem budującym poparcie dla światowego federalizmu. Wierzymy, że silny ruch młodzieżowy jest niezbędny do przekształcenia systemu globalnego zarządzania. Kliknij poniższe przyciski, aby dowiedzieć się, jak możesz się zaangażować. 

📣

🤝

🛠️

❤️

bottom of page