top of page
progress-ywf.png

Krótki opis polityki

#Idź dalej

Rozwijaj naukę, technologię, sztukę i edukację z perspektywy globalnej, aby wszyscy ludzie mogli wnosić wkład w nowe innowacje i czerpać z nich korzyści.

🔬

Nauka bez granic

Wspieraj postępy w nauce i technologii oraz dbaj o to, by nauka dostarczała informacji naszym światowym liderom.

 

 • Międzynarodowa konkurencja może utrudniać naukowcom skuteczną współpracę i dzielenie się cennymi informacjami. Światowa federacja ułatwiłaby globalną współpracę między naukowcami i umożliwiłaby przełomy naukowe oraz rozwój najnowocześniejszych technologii przez innowatorów z każdego zakątka globu.
   

 • Polityka globalna i krajowa powinna opierać się na najlepszych dostępnych badaniach. Badania naukowe nie powinny być ograniczane ani skażone narodowymi interesami strategicznymi. Światowa federacja chroniłaby zasady wolności naukowej, w tym komunikacji i edukacji oraz zapewniałaby globalne bezpieczeństwo i standardy etyczne w badaniach i rozwoju.

🖥️

Zjednocz świat

Rozszerz swobodną wymianę informacji i ludzi na całym świecie.
 

 • Podział i dyskryminacja są często rezultatem nacjonalizmu nauczanego w młodym wieku. Światowa federacja miałaby możliwość zniesienia ograniczeń w podróżowaniu, wspierania nauki wspólnego języka i finansowania wymiany kulturalnej dla globalnej młodzieży i studentów. Wysiłki te poszerzyłyby perspektywy i promowały wizję zjednoczonej ludzkości.
   

🚀

Myśl na wielką skalę

Eksploruj kosmos i podejmuj naukowe i technologiczne przedsięwzięcia, aby wszyscy ludzie mogli skorzystać z kolejnej rewolucji technologicznej.
 

 • Niezależne krajowe programy kosmiczne i naukowe pozwalają dumie narodowej stanąć na drodze postępu. Światowa federacja mogłaby finansować i obsługiwać bardziej wydajny, ujednolicony program kosmiczny dla ludzkości i pozwolić ludziom podróżować w kosmos jako obywatele Ziemi.
   

 • Tak jak ambitna globalna współpraca zapewniła globalne dobra publiczne, takie jak Międzynarodowa Stacja Kosmiczna czy Światowy Związek Pocztowy, zjednoczona ludzkość mogłaby stawić czoła pojawiającym się problemom, takim jak śmieci kosmiczne, wielooporne bakterie i sztuczna inteligencja. Zjednoczeni będziemy w stanie wyjść poza to, co jest dziś możliwe i otworzyć nowy rozdział w historii ludzkości.

Demokratyczna federacja światowa zamienia niespełnione obietnice traktatów międzynarodowych w egzekwowalne prawo światowe. Światowa federacja pozwala ludzkości urzeczywistnić te cztery ideały: 

peace-ywf.png

#ZnieśćWojnę

nature-ywg.png

#Ratować Ziemię

justice-ywf.png

#ChrońLudzkość

progress-ywf.png

#Idź dalej

bottom of page