nasa-Q1p7bh3SHj8-unsplash.jpg

جهان را متحد کنید

ما در حال ایجاد یک جنبش جهانی برای متحد کردن بشریت از طریق ایجاد یک دولت جهانی فدرال هستیم.

۶۰۰۰

حامی

۱۰۰

داوطلب

۱۲

شعبه

۱

جهان

هربرت جرج ولز

میل بشریت به صلح تنها با ایجاد یک دولت جهانی تحقق‌پذیر است. با تمام وجود معتقدم که سیستم کنونی دولت‌های حاکم دنیا فقط به بربریت، جنگ و توحش منجر می‌شود

آلبرت اینشتین

هربرت جرج ولز

فدراسیونی متشکل از تمام بشریت، همراه با ابزار کافی برای عدالت اجتماعی به منظور تضمین سلامت، آموزش، و برابری تقریبی فرصت، به معنای چنان رهایی و افزایش انرژی انسانی‌ای خواهد بود که گویی فصل جدیدی در تاریخ بشر باز شده است

آنا النور روزولت

سرزمین خود و پرچم خود را نمی‌توان با هیچ سرزمین یا پرچم دیگری جایگزین کرد. اما می‌توان تحت پرچمی مشترک برای کاری خوب که به تنهایی قادر به انجامش نیستید، به ملل دیگر پیوست

جواهر لعل نهرو

صلح، امنیت و پیشرفت منظم دنیا فدراسیونی جهانی متشکل از ملل آزاد را می‌طلبد و بر هیچ مبنای دیگری نمی‌توان مشکلات جهان را حل کرد

© 2021 Young World Federalists

  • White Discord Icon
  • White YouTube Icon
  • linkedin-icon-01
  • White Facebook Icon
  • White Twitter Icon
  • White Instagram Icon
  • vk-white-01-01
  • telegram-white-01
  • 49398_edited
  • pinterest-white-01