top of page
Image by Roberto Nickson
YWF West Africa NB.png
YWF Afryka Zachodnia

Nasza wizja

Pielęgnowanie ducha globalnego obywatelstwa wśród młodych mieszkańców Afryki Zachodniej oraz mobilizacja jednostek, społeczności, instytucji i rządów do opowiadania się za światowym rządem federalnym. 

Nasza misja

Stworzenie platformy w Afryce Zachodniej do angażowania młodzieży w dyskusję na tematy „globalne” (globalne + lokalne) oraz mobilizację opinii międzynarodowej w celu utworzenia silniejszej integracji regionalnej i demokratycznej federacji światowej.

Popieramy Agendę 2063 Unii Afrykańskiej

Nasze cele

Edukowanie opinii publicznej i podnoszenie świadomości na temat potrzeby silniejszej integracji regionalnej i demokratycznej federacji światowej w celu rozwiązywania palących problemów „glokalnych” poprzez budowanie silnego kontyngentu jednostek, instytucji i rządów na poziomie krajowym i subregionalnym.

Nasza strategia

Przekonaj młodzież z Afryki Zachodniej, że rozwiązywanie palących problemów światowych wymaga silnej świadomości i zrozumienia wzajemnych powiązań i złożoności „glokalnych” wyzwań.

E-mailsalifoualimi@gmail.com aby połączyć się z YWF West Africa. 

Rozdział Kontakt

Alimi Salifou
Kierownik organizacyjny
YWF Afryka Zachodnia

bottom of page