r/GlobalTribe

جامعهٔ ما در ردیت بیش از ۴۰۰۰ عضو دارد و پر از مباحثات هیجان‌انگیز دربارهٔ مسائل جهانی و اتحاد بشری توسط حکومت جهانی است.

Discord

ما یک سرور فعال دیسکورد با بیش از ۳۰۰ عضو داریم. علاوه بر این که مرکز جامعهٔ ما محسوب می‌شود، جایی است که تیم بین‌المللی ما گفت‌و‌گو کرده و بیشتر امور را انجام می‌دهند.

Facebook

صفحهٔ فیسبوک ما به سرعت در حال رشد و مکانی عالی است برای یافتن آخرین اخبار دربارهٔ آنچه در این جنبش و در دنیا می‌گذرد.

Youtube

کانال یوتیوب ما میزبان محتوای مرتبا بارگذاری‌شده و باکیفیت در مورد فدرالیسم جهانی و چرایی ضرورت دستیابی به آن برای حل مسائلی که همهٔ ما را تحت تأثیر قرار می‌دهد است.

© 2020 Young World Federalists

  • White Facebook Icon
  • White Discord Icon
  • White Twitter Icon
  • linkedin-icon-01
  • White YouTube Icon
  • White Instagram Icon
  • telegram-icon-01
  • 49398_edited